Centrum Instalacyjno-Techniczne "Litka"

ponad 30 lat razem

Polityka prywatności

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam przez Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Centrum instalacyjno-techniczne „Litka”, 69-200 Sulęcin, ul. Poznańska 1 (dalej: „Litka”). Dane osobowe zbierane przez Litka przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. RODO.

Litka zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Litka zbiera i przetwarza dane osobowe m.in.: w celu marketingu usług Litka, w celu informowania o nowej ofercie produktowej oraz o działalności Litka np. w ramach newesletter’a, a także w celu:

• księgowych – wystawiania faktur,

• świadczenia przez Litka usług na rzecz klientów,

• jak również współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Litka, oraz
• w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Litka.

Litka przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres, adres e-mail oraz/lub inne dane osobowe przekazane przez Państwa.
W przypadku danych uzyskiwanych przez Litka w ramach prac świadczonych dla swoich klientów lub ich pracowników Litka przetwarza dane osobowe także inne, niż wskazane powyżej, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa, a także jeśli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o produktach i działalności Litka lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących klientów Litka uregulowane jest w umowach z tymi klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest od otrzymania od Państwa uprzedniej zgody. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Litka przetwarzał Państwa dane osobowe w celu marketingowym mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu na zasadach określonych w Ustawie. Niezależnie od powyższego w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Litka oraz zdalnie, w miejscach wykonywania zadań przez pracowników Litka Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do innych krajów, a w szczególności nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza EOG, Litka zastosuje wymagane przez Ustawę instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Litka w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz podmiotami współwykonującymi prace na rzecz faktycznych bądź potencjalnych klientów może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z Ustawą, przepisami wykonawczymi i instrukcjami Litka.

Dostęp do informacji

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o przekazanie takiej prośby na adres siedziby Litka lub na adres
e-mail: Litka@Litka.pl

Prawo do skargi

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do polityki prywatności w przyszłości, będą publikowane na tej stronie i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony w celu sprawdzenia aktualizacji naszej polityki prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Specjalizujemy się w montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej. Montujemy i prowadzimy serwis kotłów gazowych, pomp ciepła oraz kolektorów solarnych.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki asortyment wyżej wymienionych produktów.

Gwarantujemy jakość i doświadczenie, które budowane było przez ostatnie 30lat.

Naszym priorytetem jest jakość i zadowolenie klienta.
Gwarantujemy najlepsze ceny i profesjonalne podejście.